Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

about.jpg

Διοικητικό συμβούλιο

 

Η εταιρία διαχείρισης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 μέλη:

 • Ιωάννης Ηλιόπουλος – Διευθυντής Επενδύσεων (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Γεώργιος Σαμς – Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Κωνσταντίνα Τσολάκη – Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνου (Εκτελεστικό Μέλος)
 • Αθανάσιος Κοντονίκας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χάρις Κυνηγού – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Σπάης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Διαχείρισης ασκείται από τον Διευθυντή Επενδύσεων Κο. Ιωάννη Ηλιόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο. Γέωργιο Σαμς και την Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνου Κα. Κωνσταντίνα Τσολάκη.

 

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες στο χώρο με πολυετή θητεία στις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού:

 • Κωνσταντίνος Βουργάνας
 • Ιωάννης Ηλιόπουλος
 • Αθανάσιος Κοντονίκας
 • Παναγιώτης Πουλής
 • Φάνης Μυλωνάς
 • Vekabon Holdings LTD