Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

Επικοινωνία

WEALTH Fund Services Ltd.

Τζον Κέννεντυ 12-14
Kennedy Business Center, 3ος όροφος, Γραφείο 305, 1087,
Λευκωσία, Κύπρος

Τ +357 22755506-07
F +357 22755508
E

Φόρμα επικοινωνίας