Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

wealth-bond-fund.jpg

Apollo Global Equity FoFs VCIC PLC

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment Company Plc

ISIN:

CYF000000895
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 13/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 02/10/2017
Θεματοφύλακας: Βank of Cyprus Ltd