Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

Υπηρεσίες

H Wealth Fund Services, προσφέρει στον επενδυτή ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών για μεγαλύτερη ευελιξία:

Διαχείριση υψηλών προδιαγραφών και προσωπική εξυπηρέτηση

Από τα στελέχη της Wealth Fund Services. Η Εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες που διαθέτει η Wealth Fund Services, σας εξασφαλίζουν υψηλών προδιαγραφών επενδυτική διαχείριση των κεφαλαίων σας. Τα στελέχη της έχουν πολυετή πείρα στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

 

 

Δυνατότητα επένδυσης μέσω του Α/Κ υπό την Wealth Fund Services Umbrella και πρόσβαση στις Διεθνείς αγορές

Με ελάχιστη επένδυση τα 1.000€ έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το φάσμα επενδυτικών επιλογών με την ταυτόχρονη βέλτιστη γεωγραφική διασπορά. Σας παρέχουμε την δυνατότητα να επενδύσετε στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, ανεπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λ.π.), όπως επίσης και σε αγορές αναδυομένων χωρών με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε επενδυτικές ευκαιρίες σε οποιαδήποτε γεωγραφική ζώνη ή σε όποιο κλάδο της οικονομίας παρουσιάζονται.

 

 

services.jpg

Εξατομικευμένες λύσεις μόνο για εσάς μέσω σύστασης του δικού σας Α/Κ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να δημιουργήσετε ένα "καλάθι" αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους ανάλογα με το χρονικό σας ορίζοντα και τον επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των χρημάτων που μας εμπιστεύεστε και να καλύψουμε τις ολοένα μεταβαλλόμενες επενδυτικές σας ανάγκες. Καθημερινά

 

Δυνατότητα επένδυσης σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ

Για μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου

 

Δυνατότητα σύστασης και διαχείρισης όλων των τύπων ΟΕΕ

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στα ποσοστά επένδυσης ανά τίτλο, στην επιτρεπόμενη μόχλευση των κεφαλαίων υπό διαχείριση και στις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χωρίς τους περιορισμούς των ΟΣΕΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας ΟΕΕ δύναται να επενδύσει μεταξύ άλλων και σε μη εισηγμένες μετοχές, ακίνητα, εμπορεύματα, SPV’s κλπ. Εάν είστε είτε θεσμικός ή επαγγελματίας επενδυτής είτε ένας καλά ενημερωμένος ιδιώτης επενδυτής (well-informed investor) μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τους ΟΕΕ.