Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

Εταιρική ταυτότητα

 

H Wealth Fund Services Ltd είναι μία εταιρία διαχείρισης του νόμου Ν78/2012 με έδρα την Κύπρο, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό αδείας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012. Δραστηριοποιείται στο τομέα της σύστασης, λειτουργίας και διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία UCITS IV, την οποία έχει συμπεριλάβει η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρίας είναι η προστασία των υπό διαχείριση κεφαλαίων παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

  • Τι διαφοροποιεί τη Wealth Fund Services από τις υπόλοιπες εταιρίες διαχείρισης;
  • Η διαχείριση επενδύσεων γίνεται σε επίπεδο ομάδας χρησιμοποιώντας πειθαρχημένες διαδικασίες
  • Το βάθος και το εύρος εξειδίκευσης των στελεχών της στον κλάδο ξεχωρίζουν
  • Οι νέες και καινοτόμες ιδέες της επενδυτικής ομάδας έχουν στόχο τη διεύρυνση των επενδυτικών ευκαιριών των πελατών

 

Θεμελιώδεις Αρχές

  • H Ακεραιότητα, το Ήθος, η Εχεμύθεια, η Συνέπεια και το Υψηλό Αίσθημα Ευθύνης αποτελούν τις βασικές αξίες με τις οποίες η Wealth Fund Services δημιουργεί μακροπρόθεσμες και επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες της.
  • Στη Wealth Fund Services παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για τους Μετόχους μας και την ευρύτερη κοινότητα.

 

download icon  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

about-us.jpg