Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

plaisio.jpg

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ WEALTH GLOBAL BOND FUND ΤΗΣ «WEALTH FUND SERVICES LTD»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ WEALTH GLOBAL BOND FUND ΤΗΣ «WEALTH FUND SERVICES LTD»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ WEALTH GLOBAL BOND FUND ΤΗΣ «WEALTH FUND SERVICES LTD»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΤΟΥ WEALTH GLOBAL BOND FUND ΤΗΣ «WEALTH FUND SERVICES LTD»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / (FORM OF PROXY) - APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VCIC PLC

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η WEALTH FUND SERVICES LTD, 31/12/2022

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, 03/11/2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, 14/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VCIC PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES 31/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 31/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ MI & SIGMA CAPITAL VCIC PLC 29/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 01/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 01/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 31/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 31/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 15/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 04/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 31/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 02/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 31/12/2018

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 18/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 28/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 18/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 03/04/2018